Tjenestereglement

Vedtaget marts 2016

 

A. Tjenesteuniform:

1. Tjenesteuniform:
Uniformen består af en to-radet jakke med skulderstropper og høj rød krave, en blå skråhue og en lyseblå slå-om nederdel, hvidt skulderbandoler samt en hvid nodetaske, en hvid fangsnor med en hvid kvast under venstre skulder, nylonstrømper, lange hvide støvler, hvide handsker og en hvid Randers Pigegarde-bluse.

Til julearrangementer bæres udleveret nissehue i stedet for skråhue. Håret skal være samlet i én fletning og med hvid sløjfe.


2. Reglementeret påklædning:
Uniformen skal altid bæres reglementeret uden mangler. Alle knapper skal være knappede.
Huens forkant skal sidde én fingers bredde over højre øjenbryn. Kokarden lige over næseryggen.

Særligt til Nytårskoncerten skal håret flettes i bondefletning og samles med hvidt elastik og sløjfe. Det samme gælder på udlandsture og til konkurrencer.

Hårelastikker og sløjfer skal være hvide. Hvis håret når skulderstropperne, skal det sættes op. Øreringe skal være små og i neutrale farver.

Strømpebukser skal købes i Randers Pigegardes depot, så der opnås ensartethed. Fra 1. oktober til og med 1. søndag i maj skal der bæres tykke strømper.

I særlige tilfælde, f.eks. under rejser, kan ledelsen give tilladelse til, at handskerne aftages. Disse lægges da ned i nodetasken.

"Halv uniform" er, når jakke og taske aftages. Jakken kan kun aftages, når der indenunder bæres en hvid pigegardebluse. "Halv uniform" bæres f.eks. ved længere busture og måltider.

 

B. Rejseuniform:

Ved uniformering udlånes en rejseuniform (joggingdragt), som beholdes i hele medlemsperioden. Den må kun benyttes i forbindelse med arrangementer og evt. på længere rejser. Det vil fremgå af programmet, hvis rejseuniformen skal benyttes. Den udleverede rejseuniform (joggingdragt) skal ved udmeldelse leveres tilbage til Randers Pigegarde i ren og pæn stand.

Hvis rejseuniformen bliver misligholdt, skal den som udgangspunkt erstattes til nypris.

 

C. Undervisning og arrangementer:

1. Mødepligt og fravær:
Der skal møde præcist til alle øvetimer og arrangementer. Der er mødepligt. 
Kun undtagelsesvist kan afbud accepteres. 

For at få godkendt tjenestefrihed til arrangementer, skal ansøgningen være velbegrundet og ansøgt på gardens blanket "Ansøgning om tjenestefrihed". Blanketten skal afleveres til en af de ansvarlige ledere for arrangementet senest én uge før arrangementet. Hvis kravet ikke opfyldes, gives der 2 minusser i mødeprocenten. (Se i øvrigt afsnit C.6 om gyldigt afbud.)

For at få godkendt tjenestefrihed til øvetimer, skal ansøgningen være velbegrundet og ansøgt på gardens blanket "Ansøgning om tjenestefrihed". Blanketten afleveres til læreren i én uge før undervisningen. Hvis kravet ikke opfyldes, giver det 2 minusser i mødeprocenten. (Se i øvrigt afsnit C.6 om gyldigt afbud.)

Ved arrangementer skal pigerne selv henvende sig til de ansvarlige ledere for afkrydsning på mødeseddel.

Til øvetimer skal pigerne selv henvende sig til vagthavende leder for afkrydsning på mødeseddel.
 

2. Undervisning:
Alle gardere og aspiranter har pligt til at følge den af musikinstruktøren fastsatte musikundervisning i fuld udstrækning, og der skal sendes afbud til læreren ved fravær. Aspiranter kan kun optages i musik- og tambourkorpset med musikinstruktørens godkendelse.
 

3. Arrangementer:

 •        Alle arrangementer vil i så god tid som muligt blive meddelt på månedsprogrammet eller et tillæg hertil.
 •        Alle gardere er under deltagelse i arrangementer i enhver retning forpligtet til at adlyde de ansvarlige ledere og deres bestemmelser.
 •        Til alle arrangementer er garden ledsaget af mindst 3 ledsagere, heraf mindst én kvinde.
 •        Ved offentlig optræden skal der være absolut ro.
 •        Når tambourmajoren fløjter, skal der straks være stilhed og fuld opmærksomhed på hende, og de givne ordrer skal efterkommes i ro og orden.
 •        Alle gardere har pligt til at drage omsorg for, at hendes instrument er til stede, og at det er nypudset og i orden, samt forsvarligt emballeret og medtaget på turen.
 •        Ved udpakning skal hun sørge for opbevaring af emballage og ved hjemrejsen forvisse sig om, at instrumentet bliver pakket sammen og bragt tilbage.
 •        Lederne har - foruden at kontakte arrangørerne - også til ansvar at tage sig af pigerne.
 •        Lederne har altid forbindingskasse samt sygeplejeartikler m.v. med. Hvis en garder bliver sløj, skal hun henvende sig til lederen.
 •        Når der i fremmede byer gives fritimer, må ingen garder forlade samlingsstedet, før hun personligt fra lederen har sikret sig nøjagtige oplysninger om, hvor, hvornår og hvordan der igen skal mødes.
 •        Fratræden inden hjemrejsen tillades kun med forældrenes samtykke.
 •        Privatkørsel med fremmede er forbudt.
   

4. Hastearrangementer:

 •        Hvis et arrangement bliver meddelt med mindre end 3 dages varsel, er det et hastearrangement.
 •        Afbud til et hastearrangement vil ikke trække fra i mødeprocenten.
 •        Et fremmøde ved et hastearrangement vil give et ekstra plus, som kan ophæve et eventuelt tidligere tildelt minus.
 •        Arrangementer med venskabsgarden Aarhus Garden, hvor ikke hele garden deltager, tæller også som et hastearrangement, og giver dermed et plus, som kan ophæve et eventuelt tidligere tildelt minus.
   

5. Rejser:

 •        På rejser er garden ledsaget af mindst 3 ledsagere, heraf mindst én kvinde.
 •        På rejser er alle gardere i enhver retning forpligtet til at adlyde de ansvarlige ledere og deres bestemmelser.
 •        Ved offentlig optræden skal der være absolut ro.
 •        Når tambourmajoren fløjter, skal der straks være stilhed og fuld opmærksomhed på hende, og de givne ordrer skal efterkommes i ro og orden.
 •        Alle gardere har pligt til at drage omsorg for, at hendes instrument er til stede, og at det er nypudset og i orden, samt forsvarligt emballeret og medtaget på turen.
 •        Ved udpakning skal hun sørge for opbevaring af emballage og ved hjemrejsen forvisse sig om, at instrumentet bliver pakket sammen og bragt tilbage.
 •        Under spisning på ture og rejser er der ingen, der må rejse sig, før der er sagt velbekomme. Ingen går på toilettet under spisning.
 •        Ved fælles overnatninger er det forbudt at forlade området efter den fastsatte sengetid.
 •        Tobaksrygning og indtagelse af alkohol i uniform er forbudt.
 •       Forældre skal give tilladelse, hvis gardere under 18 år ønsker at ryge på ture og rejser.
 •        Under udlandsture/sommerture tillades de store piger over 18 år at drikke alkohol en enkelt aften.
 •        Gardere under 18 år må ikke drikke alkohol, mens de er i gardens varetægt!
 •        Deltagelse i offentlige forlystelser i uniform er forbudt.
 •        Lederne har - foruden at kontakte arrangørerne - også til ansvar at tage sig af pigerne.
 •        Lederne har altid forbindingskasse samt sygeplejeartikler m.v. med. Hvis en garder bliver sløj, skal hun henvende sig til lederen.
 •        Når der i fremmede byer gives fritimer, må ingen garder forlade samlingsstedet, før hun personligt fra lederen har sikret sig nøjagtige oplysninger om, hvor, hvornår og hvordan der igen skal mødes.
 •        Fratræden inden hjemrejsen tillades kun med forældrenes samtykke.
 •        Privatkørsel med fremmede er forbudt.
   

6. Gentagne forsømmelser:
Ved gentagne forsømmelser uden velbegrundet afbud, ved alt for hyppige afbud eller ved anden overtrædelse af dette tjenestereglement kan bestyrelsen vedtage, at den pågældende udmeldes af garden.

Som gyldige grunde accepteres: Bryllupper, større runde fødselsdage, rejser med skole, jubilæer og lignende. 

Fester, fødselsdage eller venindeture er ikke gyldige grunde for afbud.

 

7. Orlov:
En garder optjener ikke anciennitet i en eventuel orlovsperiode.
Programmeret og hosted af nordicweb